Схема підтверджений безвідкличний акредитив

схема підтверджений безвідкличний акредитив
Відшкодування втрачених чекоутримувачами дорожніх чеків здійснюється банком на підставі укладених угод з емітентом дорожніх чеків. Банк не має права робити виправлення в платіжному дорученні клієнта, якщо інше не встановлено законом або банківськими правилами. Важливим є те, що клієнт під час використання систем «Клієнт — Банк», «Клієнт — Інтернет-банк» має дотримуватися всіх вимог, що встановлює банк із питань безпеки опрацювання електронних розрахункових документів.


Адже, відповідно до пункту 4.1 статті 4 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі нормативно-правовими актами Національного банку України. Отже, під безготівковими розрахунками в будь-якому випадку розуміється певний процес, а не документ. При відкритті такого акредитива бенефіціар поряд з платіжними зобов’язаннями банку, який відкрив акредитив, має юридично рівноцінне й самостійне платіжне зобов’язання підтверджуючого банку.

Акредитив вказуються термін його дії, сума, перелік документів, які повинні бути представлені для зняття грошей з акредитива і переказу на рахунок експортера. Будь-який з двох підписів є дійсним при одержанні готівкових коштів за чеком. Рішення свого клієнта уповноважений банк телеграмою доводить до відома уповноваженого банку, що підтримує кореспондентські відносини з іноземним банком імпортера, а останній повідомляє про це імпортеру.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.