Структура упраіління підприємством схема

структура упраіління підприємством схема
Зростання масштабів та диверсифікація діяльності, активність зовнішнього середовища вимагають підвищення ефективності управління, у тому числі й за рахунок вдосконалення організаційних структур управління. Поряд із лінійними керівниками підприємства і раціональним апаратом управління за матричної структури формують ще й тимчасові проектні групи. Функціональна структура не підходить для організацій з широкою номенклатурою продукції, яка діє в середовищі з чинниками, які швидко змінюються, а також для організацій, що діють одночасно на декількох ринках у країнах з різними соціально-економічними системами та законодавством. Важливо також врахувати можливість використання прогресивних рішень в організаційній, технічній, економічній, соціальній сферах.


Посада (Position) Елементарна організаційна одиниця підприємства. З нею зв’язані співробітники, і, зазвичай, їх права й обов’язки визначаються саме профілем посади. Найом, призначення чи вибрання керівника підприємства є прерогативою власника і реалізується через уповноважені ним органи. Категорія „структура” відображає будову та внутрішню форму системи. Зв’язок елементів у структурі підпорядкований діалектиці взаємовідношення частини і цілого. Межі повноважень розширюються у напряму більш високих рівнів управління організацією. Відповідно до лінійної структури (по вертикалі) будується управління окремими сферами діяльності: НДДКР, виробництво, збут, постачання. При переході до матричних структур управління найбільший економічний ефект досягається на крупних підприємствах і багатозаводських промислових комплексах, які виробляють складну продукцію.

Реструктуризація означає послідовне впровад­ження комплексу організаційно-економічних, правових, інформа­ційних, технічних заходів, спрямованих на удосконалення структури. Усі підрозділи підпорядковуються загальним правилам, які, завдяки наявності такого об’єкту, визначаються лише один раз Співробітник (Internal person) Окремий службовець, ідентифікований, наприклад, за його персональним кодом. Такі організаційні структури ефективні в умовах стабільного зовнішнього середовища.У мінливому середовищі доцільнішими є «м’які» структури. Так, в одному відділенні фірми може використовуватися продуктова структура, в іншому — функціональна структура, а ще в іншому — матрична. Виробничі організації працюють з оптовими торговими організаціями, з крамницями, які торгують в роздріб.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.