Відмінювання всіх числівників схема

відмінювання всіх числівників схема
Завантажити підручник Для тих, хто любить кольорові картинки – будь ласка, скористайтесь цими таблицями. ЗНО в картинках: українська мова А які підручники, збірники, посібники допомагають тобі готуватись? Це дуже круто, тепер буду тренуватися Це добре, час від часу знадобиться Нормально, може колись захочу перевірити себе сам. Не треба, навіщо голову морочити Я навіть не дивлюсь туди, але для інших буде корисно. Випишіть десять іменників (на вибір), поста вивши їх у родовому й орудному відмінках. Підприємство — реальне підприємство (включаючи землю і капітал), яке виконує одну чи більше функцій у виробництві (виготовленні й збуті) товарів і послуг. Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. 29 Складіть і запишіть дев’ять речень із займенниками різних розрядів.


Третя — розкриває тему «Спільне у відмінюванні прикметників і порядкових числівників». Використайте подані схеми. 24 Утворіть (де можливо) і запишіть ступені порівняння (просту й складену форму) від поданих прикметників. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше! Змінювана за відмінками. займенник — хто? що? який? чий? котрий? скільки? Тільки в деяких випадках іменники чоловічого роду приймають тут закінчення -у (-ю), а саме завсіди іменники з закінченням -ів, -їв, -ов: Львів – Львову, Драгоманів – Драгоманову, Київ – Києву, Воробйов – Воробйову, Стеблів – Стеблеву, острів – острову, болиголов – болиголову тощо. Двадцять — числівник, початкова форма — двадцять, відповідає на питання скільки? Наприклад: п ‘ятсот, п ятдесят, шістсот, п ятнадцять, дев ‘ятсот.

§ 3. Вивчені частини мови та їх правопис 18 Розгляньте малюнок. Із таблиці відмін (стор. 40 – 41) знати, які саме характерні відзнаки кожної відміни і кожної групи першої відміни. До другої відміни, як бачимо, належать тільки іменники ніякого роду з наростками -ят-, -ат-, -ен-, до третьої тільки іменники жіночого роду на приголосний, а всі інші до першої. Фірма — підприємство, яке має права юридичної особи. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.Части́ни мо́ви — великі за обсягом класи слів, об’єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників. Звичайно, й подані зразки відмінювання не охоплюють всіх форм усіх іменників української мови. Тепер як ніколи ми мусимо змагатися за спільноту в нації і за братерство в народі.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.