Техногенні небезпеки схема

техногенні небезпеки схема
Найбільш небезпечними в цьому відношенні є Дніпровський, Дністровський та Південно-Бузький каскади гідроспоруд. Досить небезпечне явище — смерчі, вони трапляються частіше, ніж урагани й тайфуни. Фахівці-екологи активно займаються сильними впливами, які помітно проявляються і відволікають на себе головну увагу. Велика частина грунтових вод підживлюється опадами, які просочуються в грунт. На якість грунтових вод можуть впливати багато видів людської діяльності.


Методи виявлення небезпек діляться на: інженерний (визначають небезпеки, які мають ймовірнісну природу походження); експертний (направлений на пошук відмов і їхніх причин. Іншою мірою небезпеки може бути і приносимий її реалізацією збиток для навколишнього середовища, який тільки частково може бути зміряний економічно (в основному через витрати на ліквідацію наслідків). Найпоширенішою оцінкою є ризик — вірогідність втрат при діях, зв’язаних з небезпеками. Зсуви виникають через ос­лаблення міцності гірських порід внаслідок вивітрювання, вими­вання опадами та підземними водами, систематичних поштовхів, нерозважливої господарської діяльності людини тощо. * Снігові лавини. Зараз десятки морських суден з екіпажами без засобів існування знаходяться в іноземних портах, що може привести до виникнення надзвичайних ситуацій на цих суднах. Ступінь зношення пасажирських вагонів складає 60%. Відпрацювали нормативний строк і підлягають списанню 50% вагонів електро- і 35% дизельних поїздів. Сумарну кількість оксидів азоту зводять до NO2. Їх концентрація визначається режимом та організацією процесів горіння палива.

Проходячи через організм людини, електричний струм викликає термічне, електролітичне, а також біологічне дії. Вибух — це неконтрольоване звільнення великої кількості енергії в обмеженому об’ємі за короткий проміжок часу. Методи контролю Для оцінки знань слухачів використовується поточний та підсумковий контролі. Інформацію становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них. Переобладнання берегів великих водосховищ надзвичайно інтенсивно відбувались у перші роки після їх заповнення. Характерним для уранодобування та уранопереробки є те, що майже всі їх відходи являють собою джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.