Калькулювання собівартості за процесами схема

калькулювання собівартості за процесами схема
Проте на практиці цілком ймовірно, що окремі вироблювані продукти після точки розділення піддадуться індивідуальній обробці, оскільки в самій цій крапці вони доки не мають ринкової вартості. Капсули передаються до цеху фасування, де вони пакуються в пляшки; потім на кожну пляшку наклеюють етикетку, навішують печатку, після чого пляшки закривають герметичними кришками.Кожна пляшка містить 50 капсул, причому для всіх трьох продуктових ліній капсули мають однаковий розмір. Процентна доля валового прибутку розраховується шляхом віднімання загальної собівартості трьох продуктів із загальної виручки від реалізації, а потім величина прибутку виражається у вигляді процентної долі від реалізаційної виручки. Виклад матеріалу цієї глави почнемо зі встановлення відмінностей між спільно вироблюваними і побічними продуктами. Нагадаємо, що у вітчизняній практиці основними методами калькулювання є позамовленнєвий та попроцесний. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.


Припустимо, на початок місяця цех інкапсуляції мав у незавершеному виробництві 15 000 одиниць продукції (собівартість попереднього процесу становила 3 000 у. о.) і протягом місяця завершив виробництво 70 000 одиниць. Облік при нормативному методі організується таким чином, щоб усі поточні витрати підрозділити на витрати за нормами і відхилення від норм. Після цього наповнені капсули передаються до пакувального цеху. Залежно від мети вони складаються з усіх видів витрат або лише за їх окремими видами.

Накладні витрати розподіляють між замовленнями щомісяця пропорційно до встановленої бази розподілу (прямій зарплаті, машино-годинам та ін.). Після завершення замовлення на підставі даних відомості обліку витрат визначають його собівартість. Залежно від часу складання, методики розрахунку та вихідних даних калькуляції поділяють на планові, нормативні, провізорні, фактичні. Витрати по всіх встановлених на даному підприємстві статтях собівартості складуть виробничу собівартість. Калькуляція – частина процесу калькулювання, спосіб розрахунку собівартості одиниці продукції.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.