Очистка стічних вод схема

очистка стічних вод схема
Після освітлення вода надходить до передаератора 2. Сюди ж скеровують частину надлишкового намулу із вторинного відстійника, де стічні води попередньо аеруються повітрям протягом 15—20 хв. За необхідності у передаератор можна вводити нейтралізуючі добавки та живильні речовини. Гетеротрофи використовують вуглець з готових органічних речовин, що переробляються ними для отримання енергії, необхідної для біосинтезу клітин. Очищена таким чином стічна вода збирається у проміжному відстійнику 2, а потім насосом подається для охолодження провальцьованих виробів і вузлів. Суть его заключается в том, что технологические стоки в распыленном мелкодисперсном состоянии впрыскиваются в факел, образуемый при сжигании газообразного или жидкого топлива.


Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Вилучення осаду з дна флотаційної ванни здійснюється під час планово-попереджувального ремонту. Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, битого стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. При наявності метантенков сирої осад з первинних відстійників спочатку направляється в них для зброджування, а потім надходить для зневоднення на мулові майданчики або установку для механічного зневоднення. Органічні речовини – гарне живильне для середовище різних бактерій, у тому числі хвороботворних (патогенних), що викликають інфекційні захворювання, тому не можна допускати, щоб покидьки органічного походження накопичувалися на поверхні або в глибині ґрунту й у водоймах.

Очищені стічні води можуть використовувати для зрошення сільськогосподарських земель, у системах виробничого водопостачання тощо. При цьому в очищених стічних водах залишаються біологічно неокислені речовини переважно в розчиненому стані, оскільки колоїдні та нерозчинені речовини виводяться із стічної води методом сорбції. Разом з тим, відбулися різкі зміни в якісному складі стічних вод, що надходять на очистку та, відповідно, в якості осаду, який утворюється в процесі очистки. Механізм біологічного окислення в аеробних умовах гетеротрофними бактеріями можна подати у вигляді такої схеми: Ця реакція описує процес окислення органічних речовин у стічних водах та утворення нової біомаси. Очищення закінчується дезінфекцією стічних вод перед спуском у водойму.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.