Безтрансформаторна схема живлення

безтрансформаторна схема живлення
Адаменко Юлія Федорівна ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати Анотація: Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних робіт» виконано на 74 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 21 бібліографічних посилань. Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних дипломних робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. Ключові слова: дисперсія, волоконний світловод, компенсація диспер-сії, компенсатори дисперсії, волокна з від’ємною дисперсією, волоконні брегговські ґратки. Для простого понижающего стабилизатора еще могут быть какие-то сомнения, но, очевидно, что схема, которая инвертирует уровень постоянного тока, едва ли является фильтром! Транзисторы двухтактного каскада включены по схеме с общим эмиттером.


Ключові слова: проектування, симплексний метод, оптимізація Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 4 дод. Метою дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого керування освітленням побутових та виробничих приміщень для зменшення витрат електроенергії та збереження природних ресурсів. У проекті приведено аналіз вимог до сучасних засобів економії електроенергії. Адаптер автомобильный для подключения ноутбука или планшетника Аккумуляторную батарею любого мобильного компьютера, требуется периодически заряжать, а как это можно сделать находясь на отдыхе или на рыбалке. Как правило, у них скверная репутация в отношении надежности — при катастрофическом отказе иногда возникают зрелищные пиротехнические эффекты. Перемикають вимірювальний тумблер в положення «=» для осцилографа, або використовують мультиметр, вимірюють постійну складову випрямлено¿ напруги на виході блоку живлення п³д навантаженням.

Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 25 рисунків. При этом, благодаря отсутствию сплошного закрытия, повышается пропускная способность магистрали и удешевляется вся конструкция. Першочергове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного обслуговування транспортних засобів тощо.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.